TARTEX je teraz TART

Dovoľujeme si Vám oznámiť, dňom 16. 4 2015 sa mení obchodné meno našej spoločnosti z pôvodného názvu TARTEX, s.r.o., na nový názov spoločnosti TART, s.r.o.

Cieľom tejto zmeny je zjednotenie názvu spoločnosti s materskou firmou a posilnenie jednotnej obchodnej značky TART.

Mení sa len názov spoločnosti, všetky ostatné údaje (adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia v obchodnom registri) zostávajú nezmenené.

Táto zmena nemá vplyv na naše obchodno–právne vzťahy, a teda všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce ostávajú zachované bez zmien.