Dysponujemy własnym działem projektowym, w którym zespół najlepszych projektantów opracowuje i testuje nowe rozwiązania.

Rozwój opakowań

Proces tworzenia opakowań składa się z kilku następujących po sobie etapów:

 1. Każdy konkretny projekt rozpoczyna się od szczegółowej analizy aktualnego czy planowanego produktu, jego produkcji, procesu logistycznego (manipulacja, transport, magazynowanie, itp.) i innych konkretnych wymagań klienta.
 2. We współpracy z naszym działem projektowym na podstawie uzyskanych informacji proponujemy optymalne rozwiązania, w oparciu o które produkuje się prototypy opakowań.
 3. Prototypy te po zatwierdzeniu przez klienta poddajemy praktycznym testom.
 4. Spełniające wymagania i zatwierdzone przez klienta prototypy wprowadza się do procesu produkcyjnego.
 5. Gotowe opakowania dostarczamy w określonych przez klienta terminach i ilości.
 6. W ramach serwisu stale monitorujemy, analizujemy i doskonalimy opakowania.

Istotne założenia wyjściowe projektu opakowania:

 • doskonała ochrona przed uszkodzeniem podczas manipulacji i transportu,
 • optymalna ochrona wrażliwych, zewnętrznych i lakierowanych elementów,
 • długa żywotność i odporność opakowań,
 • obniżenie kosztów związanych z manipulacją i transportem,
 • łatwy recykling.

Podczas opracowywania opakowań transportowych i magazynowych korzystamy z nowoczesnych materiałów, które spełniają najbardziej restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony produktów i odznaczają się wieloma zaletami.