O spoločnosti

TART

Cieľom spoločnosti TART, s.r.o., je vychádzať v ústrety našim klientom, v požiadavkách na kvalitu, spoľahlivosť dodávok a profesionálny poradenský servis v oblasti baliacich strojov a obalových materiálov. Podľa požiadaviek zákazníkov zaisťujeme vytvorenie návrhu najvhodnejšieho spôsobu balenia, dodávky obalových prostriedkov i komplexný baliaci servis.

Preto neustále pracujeme na tom, aby sme si udržali vedúce postavenie v distribúcii skupinových, prepravných a ochranných balení. Náskok pred konkurenciou udržujeme vďaka neustálym investíciám do technológií, technického a informačného zázemia i celého nášho tímu.

Profil spoločnosti

V súčasnej dobe je činnosť spoločnosti TART rozdelená do siedmych samostatných produktových divízií, ktorých vznik a zameranie bolo dané požiadavkami našich obchodných partnerov a príležitosťami na trhu. Obalové materiály TARTEX

Jadro podnikania zostáva v ochrane produktov počas logistického procesu, pri ktorom sme schopní popri dodávkach širokého portfólia obalových materiálov a baliacich strojov vytvoriť unikátne obalové riešenia priamo na mieru podľa potrieb nášho zákazníka.

Divízia antikoróznych materiálov dodáva našim partnerom ochranné systémy proti korózii, a to nielen počas prepravy a skladovania.

Divízia kompostovateľných materiálov Envira® je zameraná na vývoj, výrobu a predaj ekologicky šetrných obalov, spĺňajúcich najprísnejšie normy a kritériá.

Divízia stavebných fólií SUNFLEX® dodáva na trh energeticky úsporné termoreflexné fólie.

Prostredníctvom ďalších dcérskych spoločností pôsobí Holding TART okrem Českej a Slovenskej republiky taktiež v Poľsku, Rumunsku a Turecku. Súčasťou holdingu je niekoľko výrobných závodov, v kterých je realizovaná vlastná produkcia obalov a obalových materiálov.

Firma využíva vlastné vývojové a designérske centrum a dlhodobo spolupracuje s poprednými vysokými školami a univerzitami. Podieľa sa na rozvoji aplikácií v oblasti baliacich technológií a na vývoji nových inovatívnych riešení.

História

História spoločnosti TART, s.r.o., sa na Slovensku začala písať pred viac ako 10 rokmi. Počas Spoloč-nosť TART začala písať svoju históriu pred viac ako 20 rokmi a za tú dobu prešla obrovskou preme-nou. Z malej firmy bez zamestnancov sa stala jednotkou na českom trhu priemyselných obalov.

Najdôležitejšie míľniky z doterajšej histórie:

 • 1991 Michal Hort a Václav Tauber zakladajú spoločnosť TART, s.r.o. - českú obchodnú firmu dodávajúcu obalové materiály najmä priemyselným podnikom
 • 1993 bola zahájená prvá výroba obalových materiálov, konkrétne baliace pásky s potlačou
 • 1994 do sortimentnej ponuky boli začlenené baliace stroje
 • 1997 bola zahájená vlastná výroba polyetylénu
 • 1998 bola zahájená výroba bublinkovej fólie
 • 1999 došlo ku kapitálovému spojeniu s americkou nadnárodnou spoločnosťou Sealed Air Corporation
 • 2000 bola zahájená výroba v rámci komplexného balenia
 • 2001 firma zahájila exportnú činnosť
 • 2001 bola založená dcérska spoločnosť TARTEX na Slovensku
 • 2003 činnosť zahájila divízia antikoróznej ochrany na základe licenčnej výroby materiálov Cortec
 • 2005 TART získal akvizíciu spoločnosť Abest v Poľsku
 • 2006 bola založená dcérska spoločnosť Autopack v Rumunsku
 • 2007 ročný obrat firmy prvý krát prekročil 1 miliardu korún
 • 2008 vznikla divízia kompostovateľných obalov Envira
 • 2010 v Turecku bola založená dcérska spoločnosť TART Turkey
 • 2011 do produktového portfólia spoločnosti bola začlenená výroba extrudovaného polystyrénu
 • 2012 do produktového portfólia spoločnosti bola začlenená výroba kartonáže
 • 2013 exportné balenie bolo vyčlenené do samostatnej divízie
 • 2014 boli otvorené dve nové logistické centrá zabezpečujúce kitting a JIT servis
 • 2015 spoločnosť TARTEX, s.r.o., mení svoj názov na TART, s.r.o.
 • 2015 zahájená výroba drevených obalov
 • 2016 – vznik divízie služby Balenie2
 • 2018 – založenie dcérskej spoločnosti TART v Nemecku

Firemný profil spoločnosti TART, s.r.o.