Kompostovateľná fólia v ŠKODA AUTO

22.9.2020

V rámci aktuálneho pilotného projektu spoločnosť ŠKODA AUTO testuje biologicky rozložiteľné fólie Cortec EcoCorr pre balenie dielov automobilov pred expedíciou do závodu v Indickej Pune. Tieto fólie chránia diely proti korózii rovnako účinne ako bežné fólie na ropnej báze. Významný rozdiel spočíva v tom, že sa po použití dajú skompostovať a po troch až šiestich mesiacoch sa v logistickom parku v Pune uplatňujú ako pomocná pôdna látka.

Viac informácií na https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-auto-bali-dily-urcene-pro-indii-do-biologicky-rozlozitelnych-folii/

ŠKODA AUTO balí díly určené pro Indii do biologicky rozložitelných fólií