Vyrábame obaly z nasávanej kartonáže

26.11.2020

Aj v tomto roku spoločnosť TART investuje do rozširovania ponuky obalov z vlastnej výroby. Zatiaľ posledným prírastkom je technológia na výrobu nasávanej kartonáže.

Obaly z nasávanej kartonáže sú super, a to z niekoľkých dôvodov. Perfektne totiž plnia ochrannú funkciu. Sú pevné, pružné, výborne absorbujú nárazy a otrasy. Sú tiež flexibilné. Z nasávanej kartonáže vyrobíte obal takmer na čokoľvek. Tieto obaly sú tiež ľahké a skladné. A čo je podstatné, v porovnaní s ostatnými materiálmi, je používanie týchto obalov ekonomicky výhodné. Všetky tieto vlastnosti robia z obalov z nasávanej kartonáže ideálnu ochranu pre elektroniku, diely pre stroje či automobily, spotrebný tovar, potraviny a veľa ďalších produktov.

Palety za nasávanej kartonáže

Ďalšou veľkou výhodou týchto obalov je, že spĺňajú tie najprísnejšie environmentálne požiadavky. Ich výroba je bezodpadová (vrátane cirkulácie vody). Vstupná suroviny pre ich výrobu je z recyklovaných materiálov (zberný papier, použité kartóny, technologický odpad z výroby papiera a kartonáže a pod.). Samotné obaly sú po skončení životnosti znovu recyklovateľné alebo sa biologicky rozpadnú bez toho, aby zanechali negatívnu stopu na životnom prostredí.

Obaly z nasávanej kartonáže tak predstavujú moderný a ekologický spôsob balenia a širokú paletu uplatnenia.

Viac informácií nájdete na stránke nasávaná kartonáž.