T-kvalita

T-KVALITA

Stratégia uplatnenia T-kvality®

tkvalita logoVyšším stupňom systému je komplexné riešenie potrieb balenia, pri ktorom naši autorizovaní obaloví špecialisti pomôžu porovnať alternatívy balenia pri použití rôznych materiálov a pracovných postupov. Výsledkom je potom nielen znížená cena pri jednej položke vytrhnutej zo súvislosti, ale optimalizované náklady kompletného procesu balenia i logistiky.

Podstata zámeru:

  • správny produkt
  • správna dodávka
  • správna cena


Trvalá snaha o dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníkov pri plnení ich veľmi rôznorodých potrieb nás viedla k vytvoreniu originálneho systému garantovanej kvalitatívnej úrovne tovaru a služieb. Ide o špecifickú internú nadstavbu dnes už štandardných postupov predpísaných v procedúrach vyplývajúcich z noriem systému kvality ISO.

Tovary zaradené do systému garantovanej „T–kvality“ sú označené príslušným kódom definovaným pre jednotlivé druhy tovarov. Každý kód má exaktne definované kvalitatívne parametre, ktoré sú hlavným kritériom pri objednaní danej položky v internom firemnom systéme bez závislosti na tom, či ide o dodávky z interných alebo externých zdrojov. Touto cestou sme získali veľmi efektívny nástroj obecnej kontroly kvality, umožňujúci dosahovať značnú flexibilitu v dodávkach pri súčasnej minimalizácii rizík z diverzifikácie odberateľsko-dodávateľských väzieb, ktoré sa v systémoch komplexného riešenia obalov stávajú stále zložitejšími.

V dodávkach uskutočňovaných v rámci systému T-kvality získava zákazník oveľa väčšiu istotu, že bez ohľadu na aktuálnu situáciu na trhu, dostane za správnu cenu, v správnom čase, ten správny produkt práve tam, kde ho potrebuje.

tkvalita Princíp systému T-KVALITA:

Správny produkt

Každý zákazník musí mať právo na výber kvality obalového materiálu, ktorý používa, bez toho, aby bol vystavený nátlaku, intrigám alebo dezinformáciám zo strany zástupcu dodávateľa, ktorý je vedený snahou predať akýmkoľvek spôsobom svoj produkt , bez ohľadu na skutočné potreby zákazníka. Pokiaľ niekedy nie je ani ten najlepší výrobok pre daný účel dostatočne dobrý, v mnohých prípadoch úplne postačí produkt nižšej kvality alebo dokonca iného druhu.

K odstráneniu nejasnosti pri predaji výrobkov renomovaných značiek, menej renomovaných značiek i neznačkových, zavádzame jednotné označenie, ktoré pomáha rozlíšiť kvalitatívnu triedu výrobku. Škála možností tak siaha od štandardnej kvality pre bežnú potrebu, cez lepšiu kvalitu v prípade zvýšených nárokov, až po výnimočne vysokú kvalitu určenú pre zvlášť náročné aplikácie. Tam, kde je to účelné, je toto delenie podporené i obchodnou značkou.

Naše skúsenosti ukazujú, že aj vyhlásený značkový výrobca dokáže použiť renomé svojej značky k propagácii výrobku relatívne bežnej kvality a naopak, niektorí menej známi výrobcovia vedia vyrobiť obzvlášť kvalitné produkty. Na základe mnohoročných skúseností vo výrobe, nákupe, distribúcii a používaní obalových materiálov sme pri aplikácii poznatkov z dôsledného uplatňovania systému kvality ISO 9001 dokázali vytvoriť interný systém kvalitatívnych tried, ktorý uľahčuje rozhodovanie zákazníkov pri voľbe alternatív.

Správna dodávka

Špecialisti na nákupe a zásobovaní veľmi dobre vedia, že získať kontakt alebo zmluvu na dodávky požadovaného tovaru nie je ani v dobe prevahy ponuky nad dopytom až tak jednoduché a nájsť dodávateľa alebo výrobcu ešte nemusí znamenať vyriešenie ich úloh.

K naplneniu obchodnej zmluvy dochádza až vtedy, keď dodávateľ dokáže nielen tovar alebo službu dodať, ale aj dodržať všetky zmluvné podmienky , najmä však dohodnúť miesto, čas a množstvo. Náš systém preto umožňuje sledovanie požiadaviek zákazníka už vo fáze zadania dopytu tak, aby zvlášť priorita času, miesta či množstva pri delených dodávkach mohla byť naplnená. Z tohto pohľadu sú vrcholom zmluvné dodávky JIT.

Správná cena

Aj úplný laik si dokáže predstaviť, že úžitková hodnota Trabanta nie je rovnaká ako pri Mercedese, i napriek tomu, že obe sú autá. Preto majú i rozdielnu cenu. Dodnes však nie je každému jasné, že aj taký banálny spotrebný tovar, akým je napríklad baliaca páska, má stovky možných variánt, ktoré sa líšia nielen šírkou a dĺžkou návinu, ale tiež kvalitou použitej podložky, jej hrúbkou, typom lepidla, hrúbkou lepiacej vrstvy, druhom dutinky, spôsobom balenia a expedície množstvom ďalších faktorov.

Preto nie je jednoduché vybrať si produkt tak, aby pomer ceny a úžitkovej hodnoty bol skutočne optimálny. Na jednej strane je riziko zbytočných nákladov pri použití drahého materiálu, ktorého skutočné alebo fiktívne vlastnosti sa vo finálnom produkte neprejavia. Na strane druhej je možnosť strát pri použití lacného materiálu, ktorý nemá potrebné kvalitatívne parametre.

Systém triedenia do kvalitatívnych tried korešponduje nielen s obstarávacími nákladmi jednotlivých položiek tovaru, ale tiež s reálnou úžitkovou hodnotou. Skutočnosť, že aj produkty ktoré sa podarí vyrobiť alebo nakúpiť lacno, môžu mať vysokú úžitkovú hodnotu, môže byť uspokojivo dokumentovaná len prostredníctvom systému interných certifikácií. Zákazník tak získava možnosť realizácie dodatočného profitu vo svojej výrobe bez toho, aby musel podstúpiť kalváriu pokusov a omylov, bežne aplikovanou pri nákupe za najnižšiu ponúknutú cenu.