Produkty Cortec

Primárnou ponukou systému Cortec sú antikorózne obalové materiály, ktoré pokrývajú najširšie spektrum potrieb kovospracujúceho priemyslu. Súčasťou našej ponuky sú i konzervačné prostriedky, čistiace a odmasťovacie prostriedky, odhrdzovače, antikorózne aditíva pre kvapaliny na báze vody alebo rozpúšťadiel, antikorózne prímesy do elastomerov, kovoobrábacie emulzie zamedzujúce vzniku korózie, trvalé, dočasné alebo prepravné antikorózne nátery a migračné inhibítory do železobetónových konštrukcií.

Obalové materiály

Cortec

CORTEC ponúka ucelený sortiment bežných i atypických VpCI® (VCI) obalových produktov vhodných na antikorózne balenie poskytujúce ochranu pred koróziou v priebehu skladovania alebo transportu, ktoré spĺňajú normy ASTM, DIN, JIS, BS a americké armádne normy MIL. Veľmi vhodné na zámorské balenie.

označenie typ popis
VpCI-126 LDPE fólia teplom zvariteľná LDPE antikorózna fólia obsahujúca plynný inhibítor korózie na ochranu železných aj neželezných kovov, možnosť dodávať v rolkách alebo ako prírezy, vrecká, plachty
VpCI-126 bublinková fólia antikorózna fólia poskytujúca ochranu aj proti mechanickému poškodeniu výrobkov, možnosť dodávať v rolkách alebo ako prírezy, vrecká, plachty
CorPak strečová fólia fixačná prieťažná fólia s inhibítorom korózie pre ochranu všetkých kovov
VpCI-146 antikorózny papier sulfátový antikorózny baliaci papier poskytujúci ochranu pred koróziou železným i neželezným kovom, možnosť dodávať v rolkách alebo ako prírezy, prípadne aj ako vrecká
CorrLam bariérová fólia metalizovaná bariérová teplom zvariteľná fólia s obsahom inhibítorov korózie, poskytuje vynikajúcu dlhodobú ochranu aj pred vodnými parami, agresívnymi plynmia UV žiarením
MilCorr kompozitní fólia lehce svařitelná a teplem smrštitelná antikorozní kompozitní folie obsahující směs plynných inhibitorů koroze, samozhášecí přísady a UV filtr; vynikající ochrana pro venkovní uskladnění a zámořskou přepravu
VpCI-130 impregnované peny rozmerová rada PU pien impregnovaných plynným inhibítorom korózie na ochranu všetkých kovov, je možné použiť ako flexibilný obal alebo ako ďalší nosič inhibítorov vo vnútri obalu
VpCI-105 plastové kapsule vysušenie a následná ochrana plynnými inhibítormi korózie, plastové kapsule s odparujúcim sa inhibítorom korózie a priepustnou membránou, vhodné zvlášť na ochranu elektrozariadení
CorPak 1 MUL priedušné vrecká priepustné vrecká s inhibítorom korózie, vo vnútri uzavretého obalu umožňujú ochranu kovových aj nekovových matariálov proti korózii až po dobu 24 mesiacov
CorPak tablety tablety obsahujú plynné inhibítory korózie vhodné na ochranu všetkých kovov, vkladajú sa do kartónov, vreciek a obalov malých veľkostí

Konzervačné prostriedky

Konzervačné systémy CORTEC chránia kovové povrchy pred napadnutím koróziou nielen vytvorením bariéry zabraňujúcej prístupu kyslíka a korózivných látok, ale aj aktívnym pôsobením VpCI® (VCI) inhibítorov korózie, ktoré sú v týchto prostriedkoch obsiahnuté. Poskytujú účinnú ochranu vonkajších i vnútorných plôch a mechanických častí v priebehu skladovania, odstávok a prevádzky. Bariérové ochranné produkty sú na báze vody, oleja alebo rozpúšťadiel a môžu vytvoriť veľa typov ochranných povrchov. Kombináciou týchto produktov a antikoróznej fólie VpCI-126 dosiahnete veľmi efektívne riešenie protikoróznej ochrany materiálu a jeho balenia.

označenie popis
VpCI-238 Electri Corr ochrana elektrozariadení proti korózii v priebehu prevádzky i odstávok, prípravok je určený na použitie v uzavretom alebo vonkajšom priestore
VpCI-325 konzervačný prípravok na báze rastlinných olejov, dokonale a spoľahlivo vytláča z kovového povrchu vodu, je určený na lesklé povrchy a povrchy s nízkou drsnosťou, vytvára trvanlivý film, chráni pred koróziou a funguje súčasne ako vynikajúce mazivo
VpCI-337 tekutý koncentrát na vnútorné použitie, vytvára antikorózne prostredie v kontajneroch, prepravných boxoch alebo bedniach, je vhodný na ochranu hrán stohov alebo zvitkov plechu
VpCI-368 jeden z najkvalitnejších náterov, ktoré poskytujú antikoróznu ochranu kovom, ktoré sú vystavené náročným vonkajším klimatickým podmienkam, zanecháva pevný voskový povlak odolný UV žiareniu
VpCI-369 určený pre vonkajšie prostredie, zanecháva na povrchu priesvitný olejový film, ktorý má samoregeneračnú schopnosť, poskytuje účinnú ochranu všetkým druhom kovov pri dlhodobej konzervácii materiálu, aplikuje sa ako náter alebo aditívum do olejov
VpCI-372 ľahko odstrániteľný antikorózny náter na báze vody, ktorý vyschne do podoby nelepivého gumového povrchu, poskytuje ochranu nielen proti atmosférickej korózii, ale aj proti mechanickému poškodeniu povrchu v priebehu skladovania a prepravy
VpCI-377 koncentrát na vodnej báze použiteľný ako náhrada za olejové ochranné prostriedky, na povrchu zanecháva transparentný suchý, vodu odpudzujúci film, široký rozsah koncentrácie roztoku umožňuje flexibilne prispôsobovať dĺžku antikoróznej ochrany
VpCI-388 dočasne pôsobiaci náter na báze vody, je vhodnou voľbou na antikoróznu ochranu po dobu až 36 mesiacov vo vnútorných podmienkach alebo na skladovanie po dobu cca 6 mesiacov pri vonkajších aplikáciách, zanecháva na povrchu číry a pevný suchý film
VpCI-389 dočasne pôsobiaci náter na báze vody na antikoróznu ochranu, vhodný na ochranu výrobkov skladovaných vonku, zanecháva na povrchu priesvitnú voskovanú vrstvu, ktorá časom stvrdne, je vhodný na dlhodobú ochranu (až 5 rokov)

Práškové konzervačné prostriedky

Práškové produkty s CORTEC VpCI® inhibítormi poskytujú antikoróznu ochranu uzavretým veľkoobjemovým priestorom. Po aplikácii sa postupne odparujú a chránia pred koróziou vnútro nádob, nádrží, potrubia a pod. po dobu až 24 mesiacov.

značenie popis
VpCI-308 vo vode rozpustný prášok s inhibítorom korózie schopný biologického rozkladu, určený na antikoróznu ochranu železných a farebných kovov
VpCI-309 prášok s inhibítorom korózie, určený na antikoróznu ochranu železných kovov za sucha, vhodný ako ochrana pred koróziou po hydrostatickom testovaní
VpCI-609 vo vode rozpustný prášok s inhibítorom korózie, určený na antikoróznu ochranu železných kovov a hliníka za mokra alebo za sucha

Čistiace a odmasťovacie prostriedky

Odmasťovacie prostriedky s inhibítormi korózie CORTEC VpCI® vám pomôžu eliminovať vznik bleskovej povrchovej korózie po čistení kovových povrchov. Obsahujú inhibítory korózie a po odmastení povrchu, ktorý je náchylný k napadnutiu korózie, majú schopnosť chrániť kov pred koróziou až po dobu 6 mesiacov. Zloženie všetkých týchto prostriedkov bolo určené s ohľadom na bezpečné a viacúčelové použitie. Sú na báze vody a prírodných látok a sú teda biologicky odbúrateľné, netoxické a nehorľavé.

značenie popis
VpCI-411 je určený na náročné použitie v priemysle aj v komerčných aplikáciách, vhodný na časti strojov, nástrojov a náradia, kancelárske zariadenia, pracovné dosky a pulty, je biologicky odbúrateľný a schopný rozkladu, má citrusovú vôňu
VpCI-414 čistiaci a odmasťovací prostriedok určený na odstraňovanie dočasných ochranných náterov z kovových povrchov, môže sa používať taktiež na odstraňovanie vosku, oleja, maziva a ťažko odstrániteľných znečisťujúcich látok
VpCI-415 čistiaci a odmasťovací alkalický prostriedok účinný aj pri nízkych teplotách, v priebehu vnútorného skladovania môže poskytnúť ochranu proti korózii až na 6 mesiacov, dokáže splniť požiadavky leteckého priemyslu na čistenie a antikoróznu ochranu
VpCI-416 vysoko účinný alkalický prostriedok, účinne neutralizuje kovové povrchy po čistení kyselinou alebo po morení, pôsobí tiež ako antikorózna ochrana po dobu až 6 mesiacov pri skladovaní v budovách, v pracom kúpeli poskytuje účinnosť aj pri nízkych teplotách

Odhrdzovacie prostriedky

Prostriedky na odstránenie hrdze od spoločnosti CORTEC sú na báze organických chemikálií, ktoré odstraňujú oxidy a škvrny zo železa, medi, mosadze a hliníka. Tieto odhrdzovače nahrádzajú ostré kyseliny a pokiaľ sa dodržiava návod na použitie, nie sú škodlivé ani pre ľudskú pokožku.

značenie popis
VpCI-422 ekologicky a biologicky odbúrateľný organický odhrdzovací prostriedok obsahujúci inhibitory korózie, účinný pri odstraňovaní hrdze a narušených vrstiev zo železných a neželezných kovov, efektívne odstraňuje hrdzu z ocele, železa, medi, mosadze, chrómu a hliníka. Nie je škodlivý pre ľudskú pokožku a nepoškodzuje ani farby, plasty, gumu, je plne organický, 100% biologicky odbúrateľný a nie je nutnosť zvláštneho uloženia odpadu, vďaka týmto vlastnostiam je prípravok použiteľný na vonkajšie aplikácie, kde by hrozila prípadná kontaminácia..
VpCI-423 ekvivalent VpCI-422 dodávaný ako gél pre použitie na zvislých alebo horizontálne zavesených plochách

Antikorózne aditíva a prímesy

Táto technológia antikoróznych aditív umožňuje pridávať inhibítory korózie do náterových hmôt, prostriedkov na úpravu vody, plastov, elastomerov, lepidiel, pracovných kvapalín a pod. Ide hlavne o inhibítory do náterových farieb, lapačov kyslíka, inhibítory do chladiacich a kondenzačných liniek, antikorózne prímesy do kyselinových roztokov a teplých moriacich kúpeľov, riedidla, atď.

Antikorózne aditíva do kvapalín na báze vody

 • aditíva do náterových hmôt, čistiacich prostriedkov alebo do kovoobrábacích kvapalín
 • aditíva do kotlov, chladiacich systémov a kondenzačných liniek
 • aditíva na vodné tlakové skúšky (hydrotesting)
 • aditíva do aplikácií vo vode s obsahom chloridu
 • aditíva pre kyslé alebo zásadité prostredie

Antikorózne aditíva do ostatných kvapalín alebo pevných látok

 • aditíva do náterových hmôt alebo do kovoobrábacích kvapalín
 • aditíva do olejov a mazív
 • aditíva do palivových sústav
 • inhibítory korózie do tepelných izolácií
 • antikorózna prímes na papier, kartón, drevotriesku
 • antikorózna prímes do plastov, syntetických elastomerov a gumy

Kovoobrábacia emulzia

 • emulzia na vlhké popúšťanie galvanizovanej ocele a ocele valcovanej za studena
 • emulzia na rezanie, brúsenie, sústruženie
 • emulzia na ťahanie, preťahovanie, lisovanie

Antikorózne nátery

Náterové prostriedky CORTEC poskytujú výnimočnú antikoróznu ochranu aj v extrémnych vonkajších priemyselných, prímorských a tropických podmienkach. Zloženie týchto produktov s organickými inhibítormi korózie mnohonásobne prevyšuje možnosti väčšiny náterov.

Možnosť dodania ako:

 • základné, vrchné aj univerzálne antikorózne nátery
 • nátery na báze vody a rozpúšťadiel určených na vonkajšie a vnútorné podmienky
 • nátery na ponorné aplikácie (kalové nádrže, čerpadlá, potrubia)
 • nátery na zhrdzavené povrchy
 • protišmykové, samozhášacie a nátery tlmiace zvuk

Migračné inhibítory korózie do betónových konštrukcií

Migračné inhibítory korózie (MCI®) dokážu ošetriť betónové konštrukcie, kde dochádza ku korózii výstuže. Inhibítory MCI® sa pridávajú do betónovej zmesi v priebehu stavby nových konštrukcií a v priebehu sanácie starších stavieb.

Ke stažení:

pdf Katalóg divízie antikorozných materiálov Cortec


Vaše požiadavky zasielajte na dopyt@tart.eu

Viac informácií a kompletný sortiment na www.cortecvci.sk