Vďaka dlhoročným skúsenostiam, odborným znalostiam a profesionálnemu zázemiu sme schopní dodávať i plne automatizované baliace linky vrátane vytvorenia projektu, konštrukcie, montáže, sprevádzkovania a zaistiť následný záručný i pozáručný servis.

Baliace linky

Pre automatizované výrobné procesy ponúkame kompletné baliace linky na najrôznejšie účely, napríklad:

  • balenie tovaru na paletách do prieťažnej (stretch) fólieDetail baliace linky
  • balenie tovaru do kartónových obalov, ich formovanie, zalepenie, prípadne prepáskovanie
  • balenie tovaru do teplom zmrštiteľných fólií, vrátane skupinových balení
  • rôzne kombinácie uvedených prípadov, napríklad formovanie trayov, uloženie tovaru, príp. následná fixácia traya s tovarom teplom zmrštiteľnou fóliou

Pre každý konkrétny účel navrhujú naši špecialisti optimálnu konfiguráciu zariadenia vrátane dopravných tratí a manipulačných systémov, riadiacich a bezpečnostných prvkov. Projekt baliacej linky je vždy sprevádzaný potrebnými výkresmi a schémami.

Baliace stroje sú v našich linkách často dopĺňané o paletizačné a depaletizačné roboty, ukladacie, stohovacie, preklápacie automaty, formovače skupín, prípadne tiež o označovacie technológie (aplikátory štítkov, technológia ink-jet a pod.).

Samozrejmosťou je vystavenie Prehlásenia o zhode v súlade s aktuálnou platnou legislatívou.

Pošlite Vašu požiadavku na dopyt@tart.eu alebo zavolajte na tel.: +421 327 719 210.

Návrh baliace linky

Automatická baliaca linka BVM se strojom COMPACTA GENIUS SERVO pre vysokokapacitné balenie

Linka je tvorená vstupným dopravníkom s automatickými podávačmi so zásobníkmi, vlastným baliacim zariadením, tunelom pre teplom zmrštiteľnej fólie a systémom na sebe nadväzujúcich výstupných tratiach pre pohodlný odber zabalených produktov. Linka je pripravená pre doplnenie zariadením na označovanie zabalených výrobkov technológiou Ink-jet.

Baliacu linku je možné prispôsobiť na balenie rôznych produktov, napr.: CD, DVD, polygrafických výrobkov a pod., balených jednotlivo alebo skupinovo. Automatické podávacie systémy umožňujú kombinovať viac druhov výrobkov v jednom balení.

Pre viac informácií o našich strojoch kontaktujte našich špecialistov na adrese stroje@tart.cz alebo telefonicky na čísle +420 724 229 342.

Baliaca linka BVM