Spoločnosť TART, s.r.o. ponúka komplexné riešenie logistického procesu, a to zvlášť spoločnostiam, ktoré realizujú zahraničný obchod a ich produkty vyžadujú neštandardné balenie a ochranu. Zaisťujeme exportné balenie od počiatočnej analýzy, cez zabalenie výrobku až po jeho transport. Samozrejmosťou sú poskytované garancie.

Exportné balenie

Exportné balenie

Vďaka flexibilnému projektovému riadeniu a individuálnemu prístupu k požiadavkám zákazníkov sme schopní komplexne riešiť problematiku balenia a následnou prepravou aj v tých najnáročnejších podmienkach. Nami navrhnuté a vyrobené obaly chránia produkt proti nepriaznivým podmienkam ako sú nárazy, neopatrná manipulácia, klimatické podmienky, korózia, prach, a pod., a to nielen počas prepravy, ale i pri dlhodobejšom skladovaní.Samotný proces exportného balenia, ktorý zaisťuje vyškolený tím špecialistov, sa skladá z niekoľkých po sebe nadväzujúcich krokov:

 1. Počiatočná analýza, keď sú zaznamenané a analyzované akékoľvek požiadavky zákazníka, zistené podstatné parametre prepravovaného produktu a zohľadnené prípadné riziká.
 2. Na základe údajov z počiatočnej analýzy je v spolupráci s expertmi vypracovaný projekt, ktorý zahŕňa presný návrh obalu, popis balenia a prepravy.
 3. Podľa projektu sú vyrobené jednotlivé súčasti obalu.
 4. Presne podľa vypracovaného postupu je produkt profesionálne zabalený tak, aby bol chránený proti poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu počas prepravy.
 5. Zabalený produkt ja naložený a transportovaný na miesto určenia. Tento krok je realizovaný v spolupráci s preverenými obchodnými partnermi.
 6. Samozrejmosťou sú poskytované záruky a garancie.

Celýproces prebieha v súlade so štandardmi stanovenými predpisom HPE (Bundesverband Holzpackmittel Paletten Exportverpackung).Používané materiály:

Pri exportnom balení sa kombinuje mnoho materiálov, kedy každý pomáha chrániť prepravovaný produkt pred určitými negatívnymi vplyvmi. Vhodnou kombináciou týchto materiálov je potom zaistená maximálna ochrana výrobku počas prepravy:

 • Exportné balenieDrevená plne opláštená debna vyrobená z drevených hobľovaných dosiek, preglejky alebo drevoštiepkových OSB dosiek. Tento druh debien sa používa pre balenie bežného strojného zariadenia, strojných súčastí, zariadení citlivých na mechanické poškodenie, ohrozené krádežou alebo stratou. Hmotnosť prepravovaného tovaru v debne môže byť až niekoľko desiatok ton.

 • Debny štrbinové sú jednoduchšie a lacnejšie varianty plné opláštených debien. Používajú sa pre menej náročné prepravy alebo pre prepravu výrobkov, ktorým stačí menšia ochrana.

 • Drevené prepravné prípravky (podklady, sedlové kolísky, „sane“, kozy a pod.) sú používané pre prepravu objemných zásielok, ktoré nie sú baleen do debien. Slúžia hlavne k zabezpečeniu prepravnej polohy a fixácii výrobku ku kontajneru, palete, lodi a pod. a pre vytvorenie manipulačnej jednotky a zásielky.

 • Drevené palety sú jedným z najlacnejších obalov, ktorý umožňuje vytvoriť z výrobku manipulačnú jednotku. Sú nenahraditeľné pre prepravu rozmerných výrobkov, pre ktoré sú debny nevhodné (z hľadiska nárastu prepravných rozmerov). Výborná aplikácia paliet je i v spojení s teplom zmraštiteľnými fóliami napr. MilCorr®.

VŠETKY DREVENÉ OBALY SÚ OŠETRENÉ PODĽA NORMY ISPM

 • Kovové rámy na upevnenie, ukotvenie veľmi ťažkých predmetov, keď je už drevený rám nevyhovujúci.

 • VpCI® fólie predstavujú univerzálnu a z hľadiska aplikácie nenáročnú dlhodobú antikoróznu ochranu balených predmetov. Používajú sa zároveň ako ochrana pred prenikaním vlhkosti a prachu do debien a na balené predmety. VpCI® fólie môžu mať aj podobu klasických (PE), teplom zmrštiteľných alebo bublinkových fólií. Tieto fólie naviac chránia produkt proti poškriabaniu. Špeciálne fólie (napr. MilCorr®) sú vhodné na prepravu a dlhodobé skladovanie v podmienkach vonkajšieho nechráneného skladovania a môžu nahradiť aj transportné debny. Pozrite sa na video Ako sa balí trolejbus do fólie MilCorr®.

 • Bariérové fólie sa v kombinácii s vysúšadlami používajú ako antikorózny obal, v ktorom je vlhkosť vzduchu udržiavaná pod hranicou cca 40% - 45% rel. vlhkosti. Obal z fólie musí byť nepriedušne uzatvorený, aby do neho neprenikla okolitá vlhkosť, a tým nedochádzalo k nasýteniu vysúšadla a zároveň k znehodnoteniu antikoróznych vlastností obalu.

Exportné balenie

 • Konzervačné prostriedky VCI slúžia na dlhodobú ochranu povrchu alebo na ochranu povrchu v extrémnych prepravných podmienkach. V nich obsiahnuté inhibítory korózie chránia povrch aj v miestach prípadného drobného poškodenia konzervačného náteru. Ich špecifické použitie a typ konzervačnej látky závisí od prepravných a skladovacích podmienok, prípadne na možnostiach dekonzervácie a následnej likvidácie.

 • Vysúšadlá sa používajú všade tam, kde je žiadúce znížiť vlhkosť vo vnútri obalu. Najefektívnejšie použitie je v kombinácii s bariérovými fóliami, ktoré majú veľmi nízke hodnoty paropriepustnosti.

 • Viazacie a páskovacie systémy fixujú výrobky v obale alebo i mimo obalu proti vzájomnému posunu počas manipulácie a prepravy. Môžu byť používané i ako kotviace prvky k prepravným plošinám a dopravným prostriedkom.


PrepravaExportné balenie

Kvalitná, spoľahlivá, bezpečná preprava je nevyhnutnou súčasťou ponuky služieb v rámci exportného balenia. Aby sme udržali vysoký štandard tejto služby, dlhodobo spolupracujeme s preverenými spoločnosťami, ich prostredníctvom sme schopní prepraviť ľubovoľný predmet či technologický celok kamkoľvek na Zemi. Zaisťujeme spoľahlivú automobilovú, železničnú, námornú i leteckú prepravu, a to i nadrozmerných alebo inak neštandardných nákladov.

Súčasťou našej ponuky služieb je aj kompletné vybavenie akýchkoľvek náležitostí súvisiacich s colným odbavením prepravovaného tovaru.CERTIFIKÁCIA a GARANCIE

Všetky činnosti spoločnosti podliehajú prísnemu režimu auditov vykonávaných renomovanou spoločnosťou TÜV Germany na základe certifikátu managementu kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2009, a certifikátu enviromentálneho managementu podľa normy ČSN EN ISO 14001:2005, ktoré spoločnosť získala ako prvá v odbore. Nadstavbou týchto systémov je potom vlastný proces kontroly kvality produktov a služieb, tzv. T-KVALITA, ktorý holding TART vyvinul na základe princípov definovaných v systéme Total Quality Management (TQM).

Súčasťou procesu riadenia kvality T-KVALITA sú aj ďalšie pridružené normy a štandardy Európskej únie súvisiace s výrobou obalov a prepravou tovaru, ako sú napríklad smernice FOA ISPM 15 – pravidlá pre drevený obalový materiál v medzinárodnom obchode, ďalej smernice ROHS, REACH a pod. Všetky zákazky exportného balenia realizované holdingom TART sú poistené proti všetkým možným rizikám, ktoré môžu nastať v priebehu prepravy.

Cieľom spoločnosti TART je poskytnúť klientom profesionálnu, spoľahlivú, komplexnú a predovšetkým bezpečnú službu, ktorá bude spĺňať aj tie najnáročnejšie požiadavky.


REFERENCIE

 • ZVU STROJÍRNY
 • EKOL BRNO
 • SIAG CZ
 • DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
 • DOOSAN ŠKODA POWER
 • ŠKODA TRANSPORTATION
 • ELMA MaR
 • STERLING FLUID SYSTEMS
 • VISTEON
 • CEVA FREIGHT CZECH
 • SOLAR TURBINES EAME

Pozrite sa ako zabaliť trolejbus.Pozrite sa ako zabaliť vrtuľnikViac o exportnom balení nájdete na stránkach Divízie exportného balenia.

pdf Katalóg divízie exportného baleniaPošlite Vašu požiadavku na dopyt@tart.eu alebo zavolajte na tel.: + 421 327 719 210.

.