Kompostovateľné obaly Envira® nepredstavujú žiadnu ekologickú záťaž, nie sú vyrobené z ropných produktov a po ukončení životnosti obalu ich možno plne kompostovať. Kompostovateľné obaly sú riešením do budúcnosti.

Kompostovateľné obaly Envira

Envira

Kompostovateľné obaly EnviraNa rozdiel od bežných plastov, ktoré sú vyrábané z látok získavaných z neobnoviteľných zdrojov, ako je ropa alebo zemný plyn, sú kompostovateľné materiály Envira vyrábané len zo surovín získavaných zo zdrojov plne obnoviteľných (napr. kukurica, zemiaky, sója).

Výraznou prednosťou kompostovateľných materiálov je nulová záťaž na životné prostredie po skončení ich životnosti. Tieto materiály na rozdiel od bežných plastov nekontaminujú prírodu nebezpečnými látkami, ale vracajú do pôdy dôležité živiny (rozpadajú sa na biomasu, vodu a CO2).

Kompostovateľné plasty Envira majú lepší vzhľad a vyššiu pevnosť než polyetylén (PE). Sú tiež vhodné na uchovávanie potravín – na potravinách uzavretých v klasických fóliách sa už po niekoľkých hodinách vyskytujú spóry plesní, čo sa pri priedušných kompostovateľných materiáloch nedeje. Obaly Envira tiež pohlcujú nepríjemné zápachy. Preto sú vhodné na triedenie bioodpadu.

Výhody kompostovateľných obalov Envira

Katalóg divízie kompostovateľných obalov Envira

Vaše otázky posielajte na dopyt@tart.eu alebo volajte na + 421 327 719 210.