Sklenená tkanina potiahnutá teflónom (PTFE) s mimoriadnymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami, najmä tepelnou odolnosťou. Teflónové tkaniny sa používajú v mnohých odvetviach spracovateľského priemyslu.

Teflónové materiály

Ponúkame teflón:

 • v rolkách šírky 100 cm,
 • prírezy či pásky (v prevedení samolepiacom aj nelepiacom) alebo ako dopravníkové pásy.

Výhody skloteflónových materiálov:Teflón

 • značná odolnosť v rozsahu vysokých aj nízkych teplôt (-200 °C až 260 °C),
 • silno antiadhezívny povrch,
 • veľmi malý koeficient trenia,
 • chemická odolnosť,
 • odolnosť proti hube a plesni,
 • netoxicita,
 • vysoká pevnosť v ťahu a rozmerová stabilita, prierazová pevnosť,
 • minimálna tepelná rozťažnosť,
 • nevodivosť,mikrovlnná a ultrazvuková priepustnosť


Základné typy teflónových materiálov

Nelepivé prevedenie: Samolepiace prevedenie:
rozmer ( h. x š.) označenie rozmer ( h. x š.) označenie
0,080mm x 1000mm A 108-03 0,080mm x 1000mm AP108-03
0,109mm x 1000mm A 116-05 0,109mm x 1000mm AP116-05
0,209mm x 1000mm A 128-10 0,209mm x 1000mm AP128-10
0,118mm x 1000mm AA116-06

Využitie teflónových materiálov v priemysle

 • baliaci priemysel (napr. procesy balenia pri balení do teplom zmrštiteľných fólií a blistrov, zatavovania tašiek do fólií, dopravníkové pásy v zmršťovacích tuneloch, clony do zmršťovacích tunelov – minimalizácia straty tepla)
 • textilný priemysel (napr. tavenie látok, sušenie priadze, procesy farbenia, dopravníkové pásy pre sušenie prírodných, syntetických, tkaných, netkaných a pletených látok, tepelné putá pri netkaných vláknach, vrstvené čalúnenie, hladenie a dokončovanie odevov, krytie sušiacich cylindrov, dopravníkové pásy pre výrobu netkaných vypchávok, potlač – pri sušení, vulkanizujúce trúby, stlačovanie a žehlenie)
 • potravinársky priemysel (napr. sušenie, proces pečenia a toustovania, dopravníkové systémy, mraziaci proces pri rybách, hydine a zelenine, podnosy na pečenie, pečenie a chladenie sušienok a cukroviniek)
 • chemický priemysel (napr. sušiace procesy pri farmaceutických výrobkoch a farbivách, membrány, agresívne filtrácie, ochranné clony pri strojových zariadeniach)
 • elektronika (napr. izolácia a zosilnenie pri drôtoch a kábloch)
 • procesy potlače (napr. sušenie textílií a fólií rôznych výrobkov, dopravníkové pásy pre sušenie papiera, kovov, lepenky a textilu potlačeného inkoustom alebo farbou)
 • výroba prekladových panelov (napr. pokrývanie podláh, dopravníkové pásy pre liatie a vulkanizovanie kobercových dielov z PVC, stláčanie gumových rohožiek, chladenie bitumenových dielov)
 • výroba polymérov (napr. vulkanizácia gumy, výroba výrobkov z PU, PE a PVC, výroba recyklovateľných plastových dosiek).

Pošlite Vašu požiadavku na dopyt@tart.eu alebo zavolajte na tel. tel.: +421 327 719 210.