Splňuje Váš súčasný obal všetky technické požiadavky? Je dostatočne pevný, odolný a kvalitný? Nechajte si svoje obaly otestovať a predíďte tak možným škodám a reklamáciám.

Testovanie obalov

Vedľa samotného vývoja nových obalov vykonávame tiež testovanie existujúcicTestovanie obalovh obalov a obalových materiálov. Pre tieto účely máme vybavené skúšobné laboratórium. Vykonávame testy na materiálové zloženie, pevnosť, odolnosť a nosnosť obalov, pádové skúšky a mnohé ďalšie. Testujeme lepiace pásky, všetky typy fólií, kartóny, polystyrén a mnoho ďalších. Ďalej spolupracujeme so skúšobnými ústavmi a univerzitami.


V prípade Vášho záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Výstupom z testovania bude oficiálny protokol.


Pre viac informácií nás kontaktujte na dopyt@tart.eu.