Certifikácie a kvalita

Certifikácia a kvalita

Všetky činnosti spoločnosti TART, s.r.o. sú vykonávané v súlade s normami ISO 9001, ISO 14001, odvetvovými normami a legislatívnymi predpismi.

Certifikáty a osvedčenia

  • systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016
  • systém enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016
  • systém EKO-KOM (zapojenie do systému využitia obalového odpadu)

Garancia kvality výrobkov

  • pravidelná kontrola definovaných parametrov výrobkov
  • RoHS testovanie
  • garancia kvality výrobkov od našich dodávateľov
  • testovanie výrobkov v akreditovaných laboratóriách

pdf Politika kvality