Vyrábame široký sortiment drevených obalov pre prepravné balenie. Debny, palety, podlahy i debnenie. Naše obaly zodpovedajú medzinárodnej smernici ISPM 15.

Drevené obaly

Drevené debny


Drevené obaly sú vždy konštruované podľa konkrétneho baleného produktu, prepravných a skladovacích podmienok, cieľovej destinácie, legislatívnych noriem atď. Drevené obaly môžeme dodať rozložené, zložené, alebo konkrétny produkt môžeme priamo zabaliť (často v kombinácii s ďalšími obalovými materiálmi) a pripraviť k transportu. Nami vyrábané drevené obaly zodpovedajú smernici ISPM 15 – norma pre drevený obal v medzinárodnom obchode a majú certifikát o HT ošetrení.

K jednotlivým zákazkám pristupujeme individuálne s cieľom maximálnej spokojnosti zákazníka.

V našej ponuke drevených obalov nájdete:Dřevená bedna

1. debny

2. debnenie

3. palety a podlahy

4. viaccestné obalyDEBNY

Drevené debny pre prepravné balenie dokonale chránia výrobky proti poškodeniu, strate aj nepriaznivým poveternostným podmienkam. Konštrukcia debien vychádza z dokumentácie dodanej zákazníkom, alebo sa využíva vlastný konštrukčný program (vychádza z evropských obalových noriem a využíva baliacich postupov. Základnými vstupnými parametrami sú hmotnosť nákladu, rozmery baleného zariadenia alebo vnútorné rozmery debny. Zohľadňujú sa tiež požiadavky zákazníka na druh materiálu, stohovateľnosť, manipuláciu či spôsob prepravy. Signácia debien podľa medzinárodných zvyklostí a prianí zákazníka je samozrejmosťou.

Drevene debnyRozlišujeme tri základné typy debien podľa druhu materiálu:

1) Debny celodrevené

Celodrevené debny sú drevené obaly najvyššej kvality. Podlahu a steny tvoria spravidla nehobľované dosky. Rezivo pre debny sa používa sušené alebo s prirodzenou vlhkosťou.

2) Debny preglejkové

Obal sa skladá z drevenej podlahy a stien, ktoré sú tvorené drevenými nosnými dielmi s plášťom z preglejky rôznych hrúbok – najčastejšie sa používa o sile 6, 9, 12 alebo 15 mm. V prípade požiadavky je možné malé konštrukcie vyrábať ako celopreglejkové (NonWood), čím odpadá potreba certifikátu o tepelnom ošetrení.

3) Debny OSB

Obal sa skladá z drevenej podlahy a stien, ktoré sú tvorené drevenými nosnými dielmi s plášťom z OSB rôznych hrúbok – najčastejšie o sile 9, 12 alebo 15 mm.
KLAPPY BOXKLAPPY BOX

KLAPPY BOX je vysoko odolný praktický prepravný a skladovací obal.

Dedna KLAPPY BOX sa skladá z podkladovej palety, plášťa a veka z preglejky. V závislosti na prepravovanom / skladovanom produkte je možné debnu vybaviť funkčnými výplňami alebo fixáciami z rôznych materiálov (penový polyetylén, drevo, plast, kartón atď.).Výhody:

  • opakovane použiteľný

  • ľahko rozložiteľný a veľmi skladný

  • vysoko odolný

  • ekonomicky výhodný

  • široká škála štandardných rozmerovKLAPPY BOX

  • minimalizuje prepravné náklady

  • ekologický

  • rýchlo dostupný

  • šetrí skladové priestoryTabuľka štandardných rozmerov:

Klappy boxy - štandardná rozmerová rada vnútorné rozmery (mm) vonkajšie rozmery (mm) brutto (kg) nosnosť (kg) vnútorný objem (m3) plocha podlahy (m2)
dľžka šírka výška dľžka šírka výška
Klappy box S1 380 280 280 408 308 412 5 200 0,03 0,13
Klappy box S2 580 380 380 608 408 512 9 300 0,08 0,25
Klappy box S3 780 580 380 808 608 512 14 500 0,17 0,49
Klappy box S4 780 580 580 808 608 712 17 500 0,26 0,49
Klappy box S5 1180 780 580 1208 808 712 26 700 0,53 0,98
Klappy box S6 1180 780 780 1208 808 912 30 900 0,72 0,98
Klappy box S7 1180 980 780 1208 1008 912 33 1000 0,90 1,22

Popri štandardných rozmerov vyrábame tiež KLAPPY BOXy presne podľa potrieb zákazníka.DEBNENIEDebnenie

Debnenie či latovanie predstavuje kompromis medzi potrebou adekvátne chrániť prepravovaný tovar voči mechanickému poškodeniu a spotrebou obalového materiálu. Používa sa tiež pre menej chúlostivý tovar, alebo ako odľahčená alternatíva pre leteckú prepravu. Debnenie zaisťuje predovšetkým fixáciu baleného tovaru a jeho stohovateľnosť pri preprave alebo skladovaní. Debnenie býva doplnené o ďalšie riešenie zaisťujúcu ochranu produktu proti prachu, vlhkosti alebo korózii (napr. štandardnými alebo antikoróznymi fóliami).Pre konštrukciu debnenia platia rovnaké požiadavky ako pri konštrukcii debien.PALETY A PODLAHY

Ďalším obalovým prostriedkom sú drevené palety, podlahy, kontajnerové podlahy, kamiónové podlahy, rôzne druhy atypických paliet a pod.Drevené palety a podlahy

Drevené podlahy sú neoddeliteľnou súčasťou transportných debien alebo slúžia ako samostatný obalový transportný prostriedok. Základným parametrom pre výrobu paliet a podláh je ich požadovaná nosnosť a typ prepravovaného tovaru, spôsob manipulácie a prepravy.

Vyrábame palety a podlahy rôznych veľkostí a z rôznych materiálov.


Viac informácií nájdete na www.redwooden.cz.

Pošlite Váš dopyt na dopyt@tart.eu alebo zavolajte na tel. +421 327 719 210.