Ako Envira funguje?

logo enviraKompostovateľné bioobaly Envira sú prirodzeným zdrojom potravy pre pôdne baktérie. Prirodzenou činnosťou baktérií a pôsobením tepla a vlhka sa bioobaly Envira postupne rozložia na biomasu, vodu a CO2.


Ako kompostovať obaly ENVIRA?

Kompostovateľné obaly Envira sa môžu naplniť akýmkoľvek biologickým záhradným či kuchynským odpadom (lístie, tráva, burina, piliny, slama, šupky, škrupiny, zbytky z ovocia a zeleniny, káva, čaj a pod.).

Naplnené vrecúška stačí v komposte zahrnúť alebo preložiť organickou hmotou (kompostom), aby dochádzalo k rýchlejšiemu rozpadu obalov.

V priebehu niekoľkých týždňov sa kompostovateľné obaly Envira plne rozložia a vzniknutý kompost možno použiť k obohateniu pôdy.

Princíp kompostovateľných plastov

  • Riadené kompostovanie

- ideálne podmienky tepla a vlhkosti,

- prítomnosť veľkého množstva pôdnych baktérií,

- rozklad obalu prebieha rýchlejšie (2-6 týdnů).


  • Rozpad vo voľnej prírode

- rozpad obalu závisí od okolitého prostredia, závislosť od počasia a intenzity slnečného žiarenia,

- úplný rozpad obalu je pomalší (cca v rozmedzí 2-3 mesiacov).

Spoločnosť TART a jej divízia kompostovateľných materiálov Envira sa podieľajú na kampani Kompostuj.cz.

Kompostuj.cz