Disponujeme vlastným dizajnérskym centrom, kde tím špičkových dizajnérov vyvíja a testuje nové riešenia.

Vývoj obalov

Proces tvorby obalov sa skladá z niekoľkých po sebe nasledujúcich krokov:Vývoj obalov

 1. Každý konkrétny projekt začína podrobnou analýzou aktuálneho či plánovaného produktu, jeho výroby, logistického procesu (manipulácia, doprava, skladovanie a pod.) a ďalších konkrétnych požiadaviek zákazníka.
 2. V súčinnosti s naším designerským centrom sú na základe zistených informácií navrhnuté optimálne riešenia, na základe ktorých sú vyrobené prototypy obalov.
 3. Tieto prototypy sú po schválení zákazníkom podrobené praktickým skúškam.
 4. Vyhovujúce a zákazníkom odsúhlasené prototypy sú zavedené do výrobného procesu.
 5. Hotové obaly sú dodávané v zákazníkom určených termínoch a množstvách.
 6. V rámci servisu je používanie obalov neustále monitorované, analyzované a zdokonaľované.

Vývoj obalov

Dôležité prvotné predpoklady pre návrh balenia:

 • dokonalá ochrana proti poškodeniu pri manipulácii a transporte
 • optimálna ochrana citlivých, viditeľných a lakovaných dielov
 • dlhá životnosť a odolnosť obalov
 • zníženie nákladov spojených s manipuláciou a dopravou
 • jednoduchá recyklovateľnosť

Pri vývoji prepravných a skladovacích obalov využívame moderné materiály, ktoré zodpovedajú najvyšším nárokom na ochranu výrobkov a vyznačujú sa množstvom predností.


SOLIDWORKS SOFTWARE